Petr Krákora - obrazy, objekty, asambláže


Krákora Petr, narozen 5. srpna 1965 v Brně. Po studiu na elektroprůmyslové škole začíná pracovat ve svém oboru, ovšem přichází rok 1989 a s ním i politické změny a samozřejmě i jiné možnosti seberealizace. Začíná cestovat a poznává nové země, pokouší se v zahraničí najít práci a daří se mu to. Ale daň, kterou za to platí, je vysoká - naprostá samota, kterou je v cizině obklopen.


Začíná tedy malovat, jsou tu první pokusy co, jak a vlastně proč. Cesta, kterou ale ještě musí projít při hledání svého uměleckého výrazu, je velmi dlouhá a namáhavá. Výrazové možnosti se totiž rozšiřují, pracuje se dřevem, vytváří asambláže, jako materiál používá vlastní krev i sperma, maluje comics, ale nalézt východisko se mu nedaří. Přestává tedy umělecky pracovat, přichází období hledání.


A na pomoc mu přichází to, co již všichni tolikrát odepisovali, to co mnozí odmítali jako nemoderní a zastaralé, to jehož základními kameny jsou barvy a plátno... OBRAZ!


Naplno se tedy věnuje malbě, pokud zde ovšem můžeme o malbě vůbec hovořit (jedná se o pokládání jednotlivých barevných ploch). Jde o vytváření barevných geometrických struktur. Koncept je jasný, vytváření barevných ploch a jejich kombinace či prolínání. Když k tomu přiřadíme kombinaci šedých odstínů s prvkem krvavě rudé, vzniká to, o co jde Petru Krákorovi především. Komunikace s okolím, s prostorem, s divákem, který by měl cítit z jeho obrazů tzv. "komunikativní energii".


Ve svých představách o vytvoření čistě geometrického prvku nachází ve své práci nové možnosti vyjadřování a to v trojrozměrných objektech. Jedná se o tzv. "geometrické mobily", které nemohou nikdy působit staticky, poněvadž pohyblivost a měnnost těchto objektů zajišťuje jejich mnohonásobnou variantibilitu. Právě při instalaci obrazů a geometrických skulptur Petra Krákory ve výstavních prostorech můžeme pochopit jeho současný pohled na moderní umění.