Obrazy

???, r. 2011, ??x?? / ??, ??

Stoupající nálada, r. 2000, 50x50 / akryl, plátno

Útok červené, r. 2002, 25x25 / akryl, plátno

Velmi dobří přátelé, r. 2000, 50x39 / akryl, plátno

Modré průniky, r. 2001, 35x35 / akryl, plátno

Příjemný průnik, r. 2000, 25x25 / akryl, plátno

Sjednocování, r. 2004, 24x30 / akryl, plátno

Červený čtverec, r. 2000, 50x39 / akryl, plátno

Smutný a krvavý, r. 2003, 100x140 / akryl, plátno

Svítání, r. 2003, 32x29 / akryl, plátno

Zubatá, r. 2001, 38x49 / akryl, plátno

Desatero, r. 2006, 125x90 / akryl, plátno

Vycházející slunce, r. 2004, 26x36 / akryl, plátno

Hranice mých snů, r. 2004, 47x26 / akryl, plátno

Rodící se převaha, r. 2003, 50x39 / akryl, plátno

Energetikon, r. 2003, 50x39 / akryl, plátno

Padající slzy, r. 2005, 45x30 / akryl, plátno

Kříž, r. 1999, 60x55 / akryl, plátno

Kompozice, r. 1995, 50x50 / akryl, plátno

Černobílá I., r. 1999, 50x50 / akryl, plátno

Černobílá II., r. 1999, 50x50 / akryl, plátno

Překrývající se plochy, r. 2000, 140x60 / akryl, plátno